Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fem år med upphandlingsskadeavgift. Vad har skett hos de myndigheter som har ålagts upphandlingsskadeavgift?
kortform av titel Fem år med upphandlingsskadeavgift
dokumentnummer 2015:7
utgivningsår 2015
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2015-7.pdf
ställe Begrepp och förkortningar, s. 7–9
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Konkurrensverket