Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling
dokumentnummer Rapport 2015:6
utgivningsår
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2015-6.pdf
ställe Om social dumpning, s. 44f
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Konkurrensverket