Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Begrepp och förkortningar
överordnad titel Mobil-TV
utgivningsår
länk http://www.rtvv.se/_upload/infomatrial/16-981181507543401264063477.pdf
ställe s. 33–41
antal termposter 73
 
utgivare
organisation Radio- och TV-verket
författare Jonas Hagblom, Ulrika Köling