Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Osund konkurrens i offentlig upphandling. Om lagöverträdelser som konkurrensmedel
dokumentnummer 2013:6
utgivningsår 2013
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/osund-konkurrens-i-offentlig-upphandling---om-lagovertradelser-som-konkurrensmedel.pdf
ställe Begrepp och förkortningar, s. 7–8, 19
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Konkurrensverket