Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden
dokumentnummer 2013:4
utgivningsår 2013
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rap_2013-4.pdf
ställe Bilaga, ordlista, s. 75–77
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Konkurrensverket
författare Niclas Damsgaard och Saara Hollmén