Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling. Uppdragsforskningsrapport 2011:1
kortform av titel Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling
utgivningsår
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rap_2011-1.pdf
ställe Box 3.1 Definition av osund och sund strategisk anbudsgivning, s. 39
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Konkurrensverket
författare Karl Lundvall, Kristian Pedersen