Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel KRAVs Regler 2016
kortform av titel KRAVs Regler
utgivningsår
länk http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/regler-definitioner-2016.pdf
ställe Definitioner, s. 269–285
antal termposter 118
 
utgivare
organisation KRAV Ekonomisk förening