Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO)
kortform av titel
överordnad titel Försvarsmakten försvarets högkvarteret författningssamling
dokumentnummer FFS 2015:3
utgivningsår 2015
länk http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/upphavda-foreskrifter/ffs-2015.3-fm-arbo.pdf
ställe Bilaga 2, Förkortningar och begreppsförklaringar, s. 39–44
antal termposter 35
 
utgivare
organisation Försvarsmakten