Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2016:836) om elbusspremie
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2016: 836
utgivningsår 2016
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016836-om-elbusspremie_sfs-2016-836
ställe Ordförklaringar 2–3 §§
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Miljö- och energidepartementet