Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Begrepp och förkortningar
överordnad titel Framtidens radio. Delrapport 1
dokumentnummer Dnr 54/2006
utgivningsår 2006
länk http://www.rtvv.se/_upload/Publikationer/Framtidens%20radio.pdf
ställe s. 94–103
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Radio- och TV-verket
författare Eva Bengtsson, Linus Fredriksson, Ulrika Köling