Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Delbetänkande av Miljömålsberedningen. Del 1
kortform av titel En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2016:47
utgivningsår 2016
länk https://data.riksdagen.se/fil/15A30D46-F63B-4F81-ABF5-3476ADDADABE
ställe Begreppslista, s. 615–621
antal termposter 33
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet