Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista: begrepp inom statistiken
kortform av titel Ordlista
utgivningsår 2016
länk http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/?type=terms
sekretariatskommentar TNC har medverkat i utarbetandet av ordlistan.
antal termposter 90
 
utgivare
organisation SCB