Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter. En andra granskning av informationssäkerhet i staten
kortform av titel Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter
dokumentnummer RiR 2016:8
utgivningsår 2016
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/24458/RiR_2016_8_INFOSAK2_WEBB.pdf
ställe Bilaga 1. Förklaringar till ord och begrepp, s. 45–47; Bilaga 4. Lista över roller för intervjupersoner vid de djupt granskade myndigheterna, s. 55–56
antal termposter 37
 
utgivare
organisation Riksrevisionen