Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer
överordnad titel Elsäkerhetsverkets författningssamling
dokumentnummer ELSÄK-FS 2016:5
utgivningsår 2016
länk http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/elsak-fs-2015-1.pdf
ställe Definitioner och förkortningar 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Elsäkerhetsverket