Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Medieutveckling 2015
utgivningsår 2010
länk http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/1/medieutveckling-2015-webb.pdf
ställe Ordlista, s. 166–171
antal termposter 45
 
utgivare
organisation Myndigheten för radio och tv
författare Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet