Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svenskt tv-utbud 2010
dokumentnummer Myndigheten för radio och tv -- rapport nr 27
utgivningsår 2010
länk www.radioochtv.se/documents/publikationer/svenskt%20tvutbud%202010.pdf
ställe Läsanvisning och förklaringar, s. 18–19
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Myndigheten för radio och tv
författare Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet