Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Alternativ telefoni – från särlösning till lösning
dokumentnummer 13314
utgivningsår 2013
länk http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Funktionshindrade/2013/Slutrapport-Alternativ-telefoni---fran-sarlosning-till-losning/
ställe Definitioner, s. 5–6
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen
författare Andreas Richter, med bidrag från Manólis Nymark och Robert Hecht
utgivare
organisation Hjälpmedelsinstitutet (HI)