Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017. Slutredovisning av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP
kortform av titel Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017
dokumentnummer PTS-ER-2016:2
utgivningsår 2016
länk https://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2016/rapport-marksand-tv-ptser-2016_2.pdf
ställe Begreppsförteckning, s. 8–9
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen