Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017. Delrapport av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP
kortform av titel Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017
dokumentnummer PTS-ER-2015:17
utgivningsår 2015
länk https://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2016/rapport-marksand-tv-ptser-2016_2.pdf
ställe Begreppsförteckning, s. 5
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare Nina Gustafsson m.fl.