Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation. PTS redovisning av regeringsuppdrag II:28
kortform av titel Säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation
dokumentnummer PTS-ER-2016:12
utgivningsår 2016
länk https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/Saker_tillganglig-mobil-ip-baserad-kommunikation-pts-er-2016_12.pdf
ställe Bilaga 1: Definitioner och förklaringar av termer och begrepp, s. 88–91
antal termposter 31
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen
författare Robert Liljeström, Hanna-Lotta Nielsen, Annilie Nyberg, Niklas Strand och Anna Wibom