Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strategi för robust elektronisk kommunikation 2012–2014
dokumentnummer PTS-ER-2012:8
utgivningsår 2012
utgåvenr 12-1671
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2012/Strategi%20f%C3%B6r%20robust%20elektronisk%20kommunikation%202012-2014.pdf
ställe Ordlista
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare Anders Rafting