Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Stormen Dagmar och elektronisk kommunikation. Utredning av konsekvenser och utvecklingsmöjligheter
kortform av titel Stormen Dagmar och elektronisk kommunikation
dokumentnummer PTS-ER-2012:21
utgivningsår 2012
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2012/Stormen-Dagmar-PTS-ER-2012-21.pdf
ställe Bilaga 1, Begreppsförklaring, s. 54–57
antal termposter 31
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen PTS