Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Samhällsomfattande tjänster. Rätt till telefonitjänst
kortform av titel Samhällsomfattande tjänster
dokumentnummer PTS-ER-2008:20
utgivningsår 2008
utgåvenr 08-2420
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2008/Samhallsomfattande-tjanster-ratt-till-telefoni-2008-20.pdf
ställe 1.3.1 Definition av samhällsomfattande tjänster, s. 14
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare Robert Liljeström, Hanna-Lotta Nielsen, Annilie Nyberg, Niklas Strand och Anna Wibom