Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning
dokumentnummer PTS-ER-2010:14
utgivningsår 2010
utgåvenr 10-1952
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2010/okad-tillgang-till-bredband-genom-frekvenstilldelning.pdf
ställe 6 Definitioner, s. 31
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare Ylva Mälarstig och Anders Hintze