Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Konsumentskyddet på finansmarknaden 2016
dokumentnummer Dnr 16-7115
utgivningsår 2016
länk http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2016/kons2016.pdf
ställe Ordlista, s. 33–34
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen