Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2016:363
utgivningsår 2016
länk http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016363-om-elektromagnetisk_sfs-2016-363
ställe Ordförklaringar, 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Miljö- och energidepartementet