Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler
dokumentnummer Rapport Nr 8/15
utgivningsår 2015
länk http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-8-15-halsoskadliga-kemiska-amnen-i-byggprodukter.pdf
ställe Ordlista och centrala begrepp, s. 10
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen