Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum
dokumentnummer Rapport Nr 1/16
utgivningsår 2016
länk http://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-1-16-forslag-till-nationella-regler-for-hogfluorerade-amnen-i-brandslackningsskum.pdf
ställe Ordlista, s. 7–8
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen