Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder. Rapport från ett regeringsuppdrag
kortform av titel Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder
dokumentnummer Rapport Nr 9/15
utgivningsår 2015
länk http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-9-15-farliga-kemiska-amnen-i-textil.pdf
ställe 8.1 Lista över begrepp och förkortningar
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen