Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial
dokumentnummer Rapport Nr 10/15
utgivningsår 2015
länk http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-10-15-forslag-om-utokad-anmalningsplikt-for-nanomaterial.pdf
ställe 1.2.1 Definition av nanomaterial, s. 11
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen