Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Uppgiftslämnarservice för företagen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:33
utgivningsår 2015
länk https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Uppgiftslamnarservice-for-fore_H3B333/?html=true#page_15
ställe Begreppsförteckning, s. 15–22
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet