Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nordisk mötesordlista
utgivningsår 2003
utgåvenr 2
länk http://www.nordisk-sprakrad.no/mote-ren-sis.rtf
antal termposter 234
 
utgivare
organisation Nordiska språkrådet