Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Den svenska bolånemarknaden
dokumentnummer Dnr 16-3183
utgivningsår 2016
länk http:// www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2016/bolan2016.pdf
ställe Ordlista, s. 22–23
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen