Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning. Betänkande av Sfi-utredningen
kortform av titel Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:76
utgivningsår 2013
länk http://www.sou.gov.se/download/771114f8.pdf?major=1&minor=227477&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
ställe Ord och begrepp, s. 15–19
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Socialdepartementet