Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rapport om tekniken för identifiering av 2015/16:FPM64 personer på grundval av fingeravtryck lagrade i Schengens informationssystem
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2015/16:FPM64
utgivningsår 2016
länk https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Rapport-om-tekniken-for-identi_H306FPM64/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet