Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning: Verksamhetslogik
kortform av titel Verksamhetslogik
dokumentnummer ESV 2016:31
utgivningsår 2016
utgåvenr Dnr: 3.8-947/2015
länk http://www.esv.se/contentassets/147db303c0ee4b8f8bd79f9bf2155d91/2016-31-vagledning-verksamhetslogik.pdf
ställe Terminologi, s. 36–37
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket