Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning: Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter
kortform av titel Oegentligheter och intern styrning och kontroll
dokumentnummer ESV 2016:24
utgivningsår 2016
utgåvenr Dnr: 3.8- 645/2015
länk http://www.esv.se/contentassets/7c159b667ddc46579f09dbc196168d6e/2016-24-oegentligheter-och-intern-styrning-och-kontroll.pdf
ställe Ordlista, s. 34–36
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket