Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning för energikartläggning i tillverkande industri. Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL
kortform av titel Vägledning för energikartläggning i tillverkande industri
dokumentnummer ER 2016:05
utgivningsår 2016
länk https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5556
ställe 1.5 Definitioner, s. 7
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Energimyndigheten