Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter – En granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
kortform av titel Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
dokumentnummer RIR 2016:2
utgivningsår 2016
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/23355/RiR_2016_2_SIN_inlaga_webb.pdf
ställe 1.6 Centrala begrepp, s. 15
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Riksrevisionen