Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillsynen över den svenska värdepappersmarknaden
utgivningsår 2016
länk http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2016/marknadrapp_2016ny4.pdf
ställe Ordlista, s. 28–29
antal termposter 26
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen