Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till nationell biogasstrategi
utgivningsår 2015
länk http://energigas.se/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Rapporter/NationellBiogasstrategi_rapport_271115.ashx
ställe Ordlista, s. 34
sekretariatskommentar Engelska termerna och definitionerna hämtade från http://www.energigas.se/Publikationer/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Infomaterial/BasdataBiogasEng.ashx
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Energigas Sverige