Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Green Cargos ordlista
dokumentnummer C 59-01 A
utgivningsår 2005
utgåvenr 2
länk http://www.greencargo.com/upload/1074/Green%20Cargo%20ordlista.pdf
bakgrund TNC har medverkat i utarbetandet av denna ordlista. Termer och definitioner som hämtats direkt från TNCs publikationer finns inte med i urvalet till Rikstermbanken.
antal termposter 63
 
utgivare
organisation Green Cargo, Vd-staben