Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rätt temperatur under lagring och transport. Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat
kortform av titel Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat
utgivningsår
länk www.frystochkyldmat.se/Homepage/Download-File/f/793871/h/1a8b5106ac33532dd6dcc32ef12cf3ec/Branschriktlinje%3B+R%C3%A4tt+Temperatur+vid+Lagring+och+Transport
bakgrund Denna revidering av de branschriktlinjer som togs fram av Djupfrysningsbyrån 2007, ”Branschriktlinjer för temperaturdisciplin i hantering av kylda och djupfrysta livsmedel” har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter för medlemmarna i Föreningen Fryst och Kyld Mat 2016.
ställe 9. Definitioner & ordlista
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Djupfrysningsbyrån
utgivare
organisation Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM)