Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Olika vägar till föräldraskap. Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
kortform av titel Olika vägar till föräldraskap
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2016:11
utgivningsår 2016
länk http://www.regeringen.se/contentassets/e761299bb1a1405380e7e608a47b3656/olika-vagar-till-foraldraskap-sou-201611
ställe Vissa förkortningar och begrepp, s. 17–20
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet