Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bibliotekstermer
utgivningsår 1997
utgåvenr 2
länk http://www.taranco.eu/biblioteca/termer.htm (ej alla språk!)
antal termposter 810
 
utgivare
organisation Tarancos bokförlag