Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014
kortform av titel Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m.
dokumentnummer ESV 2015:25
utgivningsår 2015
utgåvenr Dnr: 5.5-269/2015
länk http://www.esv.se/contentassets/07f5a9c78536429daa7f69df4cc87a82/2015-25-statens-resultatrakning-balansrakning-och-finansieringsanalys.pdf
ställe Bilaga 1 Ordlista, s. 171–189
antal termposter 124
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket