Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handledning. Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation
kortform av titel Handledning. Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst
dokumentnummer ESV 2012:31
utgivningsår 2013
utgåvenr Version 3, Dnr: 49-531/2012
länk http://www.esv.se/contentassets/40871058becd40c58859d4aef31d8185/overgang-fran-e-fakturalosning-till-e-handelstjanst-2013-03-25.pdf
ställe 3.1 Definition av begrepp, s. 8–9
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket