Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Styrning av offentligrättsliga avgifter
dokumentnummer ESV 2013:53
utgivningsår 2013
utgåvenr Dnr: 3.1-19/2013
länk http://www.esv.se/contentassets/b1d18c53bb614d54b92338fe9d04c8d4/2013-53-styrning-av-offentligrattsliga-avgifter-webb.pdf
ställe 2.5 Definition av begrepp, s. 12–13
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket