Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande
kortform av titel Att verka genom andra
dokumentnummer ESV 2008:34
utgivningsår 2008
utgåvenr Dnr: 49-181/2008
länk http://www.esv.se/contentassets/0a21da3f1e524742a6cdc433c03b59a0/att-verka-genom-andra.pdf
ställe 2.3 Begrepp och motiv bakom tillvägagångssätt, s. 11ff
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket