Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk
dokumentnummer ESV 2015:48
utgivningsår 2015
utgåvenr Dnr: 139/2015
länk http://www.esv.se/contentassets/c0ada959b9b24691ad949f39320fb8a4/2015-48-delrapport-1-fordjupat-it-kostnadsuppdrag.pdf
ställe 3.1 Definition av ett it-projekt, s. 12–13
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket